Nasza placówka działa od 1996 r. prowadzi rehabilitację społeczną i zawodową dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu ostrzeszowskiego i kępińskiego. Celem warsztatu jest aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawdoowej i społecznej oraz stworzenie osobom niepełnosprawnym możwliwości pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Zajęcia rehablitacyjne prowadzone są w 5 osobowych grupach w oparciu o Indywidualne Programy Rehablitacji.
   W ramach zajęć terapetycznych wykonywane są różnorodne prace artystyczne, ceramiczne, stolarskie, które wystawiane są na sprzedaż. Uczestnikami warsztatów mogą być osobe niepełnosprawne posiadające w swoim otoczeniu wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej. Prowadzona rehabilitacja w WTZ daje szansę osobom niepełnosprawnym na usamodzielnie się podjęcia pracy zawodowej.

© 2013-2023 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl