Pracownia ceramiczna

 

Jako jeden z nielicznych warsztatów posiadamy pracownie ceramiczną, która prowadzona jest przez instruktor Agnieszkę Kowalską. Wszystkie prace ceramiczne wykonywane są samodzielnie pod okiem instruktora. Na początku uczestnicy uczą się pracy z samym surowcem jakim jest glina, poznają jej właściwości oraz uczą się zasad dotyczących obróbki a także metod zdobienia po wyschnięciu czy wypaleniu prac. Na zajęciach tworzone są artykuły z gliny stałej (figurki, obrazki, zawieszki, rzeźby) i użytkowe (misy, patery,miseczki, kubki, talerzyki, wazony). Tworzone są również prace z gliny płynnej tzw. masy lejnej  w tym wazony, donice, podgrzewacze, serwetniki, skarbonki, choinki, mikołaje, bałwany, pojemniki na żywność, stojaki na biżuterie.

Pracownia techniczna

 

Na naszej pracowni technicznej odnajdują się nie tylko mężczyźni. Pomagają im także kobiety, które często doradzają w tworzeniu nowych wzorów. Uczestnicy pod okiem instruktora tworzą większe wyroby z drewna takie jak ławeczki, kompostowniki, kwietniki, budy dla psów, jak również mniejsze szkatułki, półki, ramki do obrazów. Oprucz wycinania wzorów uczestnicy uczą sie obsługi podstawowych narzędzi ręcznych i elektronarzędzi do obróbki drewna (czyszczenie papietem ściernym, posługiwanie się szlifierką, wyrzynarką, wiertarką). Pracownia zaangażowana jest w różne prace porządkowe na terenie warsztatu.

Pracownia Gospodarstwa Domowego

Na pracowni gospodarstw domowego , uczestnicy uczyli się samoobsługi, podczas przygotowania prostych posiłków, a przede wszystkim utrwalanie nawyków higienicznych(mycie rąk przed przygotowaniami odpowiedniego posiłku). Uczestnicy uczyli się także, obsługi sprzętu AGD znajdującego się na pracowni takiego jak: kuchenka mikrofalowa, kuchenka gazowa,  kuchenka elektryczna, zmywarka, mikser. Kolejną praktyczna wiedzą jaką uczestnicy zdobyli, podczas zajęć było przygotowanie prostych posiłków takich jak: sałatki, surówki, różnego rodzaju zupy, smażenie mięsa.Po posiłku uczestnicy muszą samodzielnie posprzątać pracownie i stołówkę.W ubiegłym roku naszym dużym sukcesem było zajęcie 2-giego miejsca przez jedną z naszych uczestniczek na Olimpiadzie „Słodkie w 5 minut”  w Słupi. Uczestnicy którzy brali udział w tym konkursie mieli za zadanie udekorowanie gotowych wypieków np. babeczki, a następnie ciekawe ich wyeksponowanie na talerzu. Natomiast inna z uczestniczek, także wykazała się duża pracowitością w porównaniu do pozostałych uczestniczek, gdyż była bardzo zaangażowana w swoją prace o czym świadczy to, iż brała udział w praktykach w charakterze pomocy kuchennej w DPS Marszałki. Pozostałe uczestniczki potrzebują jeszcze pomocy instruktora, podczas przygotowania prostego posiłku. Uczestnicy lubią przebywać na pracowni gospodarstwa domowego, ponieważ mają możliwość degustowania, oraz dekorowania różnych potraw.

Pracownia Ogrodnicza

Najważniejszym zadaniem uczestników w tej pracowni jest pielęgnacja wszelkich roślin na terenie warsztatu. Praca uczestników całkowicie uzależniona jest od pory roku: i tak wiosną zaczyna się sadzenie i pielęgnacja kwiatów i warzyw w ogrodzie. Latem i jesienią-zbierane są plony. Przez systematyczną pielęgnację roślin uczestnicy nabyli umiejętności posługiwania się narzędziami i sprzętem ogrodniczym.

W wolnych chwilach tworzą obrazki , stroiki i kompozycje artystyczne.

Typy:

         - Stroiki bożonarodzeniowe, stroiki wielkanocne, stroiki na Dzień Matki, stroiki na Dzień Babci, stroiki walentynkowe.

         - Obrazy wykonane w różnej technice(mozaiki w tetrze, masie papierowej, masie solnej, mozaiki z elementów gliny, kompozycje kwiatowe przestrzenne i półprzestrzenne).

         - Wieńce dożynkowe i wieńce na groby na Święto Zmarłych.

         - Elementy dekoracyjne do stroików zbierane na spacerach w parku i w lesie oraz elementy dekoracyjne z krepy i tektury obklejane nasionami, malowane farbami.

         - Pojemniki różnego kształtu i wielkości z elementów naturalnych.

 

Wszystkie wymienione wyżej kompozycje artystyczne są sprzedawane w dużych ilościach wśród społeczności lokalnej. Możliwość zaprezentowania tych prac i sprzedaży pozwala uczestnikom na samozadowolenie i łączność ze światem. W trakcie tych prac każdy uczestnik ma przydzielone zadanie i czuje się odpowiedzialny za wykonaną prace która pozwala mu również na wyrobienie umiejętności współdziałania w zespole oraz kształtuje ich szacunek do pracy.

Pracownia Przygotowania Zawodowego

W pracownia przygotowania zawodowego ma na celu:
a) przygotowanie na podstawie rozpoznanych możliwości, kwalifikacji, zainteresowań i preferencji zawodowych indywidualnego planu wsparcia i pomocy zgodnie z potrzebami osoby niepełnosprawnej,
 b) wyszukanie potencjalnego pracodawcy, wybranie wspólnie z nim stanowiska pracy odpowiedniego do możliwości i kwalifikacji osoby niepełnosprawnej, określenie wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej oraz czynności, które wejdą w zakres jej obowiązków  na zajmowanym stanowisku pracy,
d) przygotowanie pracodawcy i współpracowników do współdziałania z osobą niepełnosprawnym oraz pomoc w ułożeniu harmonijnych stosunków pracowniczych,
e) wspomaganie osoby niepełnosprawnej na stanowisku pracy aż do całkowitej adaptacji i usamodzielnienia,
f) pomoc w dojeździe do pracy i z pracy,
g) trwałe monitorowanie pracy osoby niepełnosprawnej polegające na systematycznym i ciągłym kontakcie z pracodawcą i pracownikiem, a także rodziną pracownika oraz udzielanie pomocy w rozwiązywaniu ewentualnie powstałych problemów zawodowych.

Pracownia artystyczna

Pracownia prowadzona przez Pania Elżbiete Wojciechowską w naszym warsztacie jest jest z nami od zawsze. Ze względu na stosowanie wielu różnorodnych technik - na tej pracowni każdy uczestnik znajdzie zajęcie dla siebie. Na pracowni artystycznej uczestnicy:

- wykonują piękne kartki okolicznościowe

- wyszywają obrusy, serwetki, obrazy

- malują oraz wykańczają przygotowane wcześniej wzory z drewna oraz gipsu

- wykonują małe stroiki okolicznościowe

- ozdabiają prace techniką decoupage

- malują i szkicują obrazy

Rehabilitacja Lecznicza

W Warsztacie Terapi Zajęciowej mamy styczność z różnymi jednostkami chorobowymi. Z osobami dotkniętymi tymi schorzeniami prowadzone są zajęcia rehabilitacyjne z podziałem na jednostki chorobowe wg programu usprawniania przedstawionego przez lekarz rehabilitacji. Indywidualny dobór ćwiczeń i sposób ich prowadzenia uzależniony został od rodzaju choroby, stopnia jej zaawansowania, wieku, płci, sprawności fizycznej oraz poziomu umysłowego i psychiki uczestnika. Program zajęć jest dostosowany do stopnia rozwoju psychofizycznego oraz zainteresowań uczestnika. Realizując program stosujemy indywidualizację mając na uwadze przede wszystkim potrzeby rozwojowe i predyspozycje każdego uczestnika. Zajęcia odbywają się w grupach 5 cio osobowych, które wymieniają się trzy razy dziennie pięć dni w tygodniu, na sali gimnastycznej lub boisku sportowym(zajęcia rekreacyjno-sportowe). Celem ich jest pobudzenie funkcji ustroju i mobilizacja uczestnika do rozpoczęcia zajęć w ciągu dnia. Na terenie naszego ośrodka obserwujemy aktywny udział naszych uczestników w przeprowadzonych zajęciach indywidualnych jak i tych zbiorowych, oraz ogólne rozluźnienie. Wpływa to korzystnie na efekt ćwiczeń. Uczestnicy są bardziej sprawni fizycznie i bardziej komunikatywni, otwarci wobec otoczenia. Uwidaczniają własne zaangażowanie i włożoną pracę w przygotowaniach do udziału w licznych zawodach sportowych, spartakiadach, konkursach tematycznych itp. W których często i bardzo chętnie uczestniczą.

Celem rehabilitacji w warsztacie jest zapewnienie uczestnikom całościowego rozwoju fizycznego.

Fizjoterapeuta wraz z uczestnikami przeprowadza:

1.     Gimnastykę ogólno sprawnościową: korygowanie wad w celu usprawniania ruchowego, ćwiczenia zbiorowe i indywidualne – poprawa kondycji fizycznej (30 osób)

2.     Masaż leczniczy(klasyczny segmentarny, drenaż limfatyczny) zaleczenia stanu chorobowego, a tam gdzie jest to możliwe do wyleczenia uczestnika(4 osoby)

3.     Zastosowanie indywidualnych programów rehabilitacji z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego stosowanie do konkretnej dysfunkcji narządu ruchu (4 osoby)

4.     Aerobik: ćwiczenia ogólne jak i taneczne przy odpowiednio dobranej muzyce, łączone również z zajęciami relaksacyjnymi ( 25 osób)

5.     Z zajęć z zakresu rehabilitacji leczniczej korzystają osoby wymagające indywidualnego usprawniania specjalistycznego-ćwiczenia bierne ( 2 osoby), po mózgowym porażeniu dziecięcym , ćwiczenia w odciążeniu samo wspomagane i wspomagane w przypadku pourazowych porażeń czy też niedowładów spastycznych zajęcia są prowadzone każdego dnia ( 2 godz. Dziennie)

6.     Realizujemy formy aktywności ruchowej jak: koszykówka, piłka nożna, gry i zabawy sportowe, muzykoterapia zajęcia przystosowujące ruchy ciała do muzyki.

Zajęcia warsztatowe przeplatane są zajęciami rehabilitacji leczniczej. Dodatkowo organizowane są zajęcia sportowe, z zakresu kultury, turystki i wypoczynku. Aby rozwijać integrację społeczną. Nawiązywane są kontakty ze środowiskiem lokalnym poprzez organizowanie spotkań z innymi placówkami.

© 2013-2024 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl